Медицински Център 2

Промяна на начина, по който получавате здравни грижи.

Използвайте формата за контакт, за връзка с Нас:

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - Бургас

гр. Бургас , ж.к. "Славейков" /до 9-то ОДЗ, Бивша 4-та поликлиника/

Регистратура - тел. 056/880 901

Управител - тел. 056/

Ръководител "Финансово-счетоводен сектор" - тел. 056/

Специалист "Човешки ресурси" - тел. 056/87-58-43

e-mail: mc2@mc2burgas.com
             mc2__bourgas@abv.bg

Как да ни откриете. Вижте картата...