Медицински Център 2

Промяна на начина, по който получавате здравни грижи.
Image

За Нас

" Медицински Център II - Бургас" ЕООД e общинско лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ. Работи по договор с НЗОК и извършва пакет от специализирани и високоспециализирани прегледи и изследвания.

„„Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД има сключени договори за извършване на медицински услуги на лица, допълнително осигурени в здравноосигурителни фондове: