Медицински Център 2

Промяна на начина, по който получавате здравни грижи.

Безплатнаваксинация срещу COVID-19

Информация...

В "Медицински Център 2"

На 27 и 28 февруари 2021 г. ( Събота и Неделя) на всички желаещи ще бъде извършено ваксиниране с препарата на "ASTRA ZENEKA", от 09.00 до 15.00 часа

( ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА НАЛИЧНОСТИТЕ )

Безплатенбърз антигенен тест за COVID 19.

Информация за изследването

В Медицински Център II,

от 15.02.2021 г. е разкрит "COVID" кабинет, в който се извършва БЕЗПЛАТНО изследване с бърз антигенен тест за COVID 19, всеки работен ден от 13.30 часа до 15.30 часа. Необходимо е пациентите да представят лична карта, за да бъде вписан резултатът в НИС за борба с COVID 19!

За Нас

Image

" Медицински Център II - Бургас" ЕООД e общинско лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ. Работи по договор с НЗОК и извършва пакет от специализирани и високоспециализирани прегледи и изследвания.

„Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД има сключени договори за извършване на медицински услуги на лица, допълнително осигурени в здравноосигурителни фондове:

Прочети Още:

ЗАД БЪЛГАРИЯ

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ

ЗК „НАДЕЖДА”

ЗК „ДАЛ БОГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ"

ДЗИ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД

Работи по договори с фирми и организации за извършване на профилактични прегледи на техните служители и работници, според изискванията на ЗБУТ.

Лечебното заведение разполага с психолаборатория за извършване на психологически изследвания на водачи на МПС.

Издават се медицински свидетелства за:

работа в страната и чужбина

шофьори всички категории

ученици и студенти

На територията на медицинския център има кабинети на 11 общопрактикуващи лекари, аптека и клинична лаборатория.

В „Медицински център ІІ –Бургас” ЕООД е с 8-часов работен ден, 5 дни в седмицата, по изготвени графици за видовете персонал.

В графиците на лекарите са обособени часове за амбулаторни прегледи, домашни прегледи и дейности по трудово-лекарска експертиза.