Медицински Център 2

Промяна на начина, по който получавате здравни грижи.

Телефон:
 +359 56 880 901
e-mail: a.boshev@mc2burgas.com


Телефон:
 +359 56 880 901
e-mail: i.mihova@mc2burgas.com

Телефон:
 +359 56 880 901
e-mail: s.ilieva@mc2burgas.com