Медицински Център 2

Промяна на начина, по който получавате здравни грижи.

ОБЩА ЛКК - І-ви състав:

Състав и Работно време

Председател: Д-р Мария Петкова

Състав: 

Д-р 

Д-р 

Д-р

                                      Работно време: 

                                   Понеделник - Петък

                                          13.00 - 14.00

ОБЩА ЛКК - ІІ-ри състав

Състав и Работно време

Председател: Д-р Аделина Гавазова

Състав:

Д-р

Д-р

Д-р

                                              Работно време:

                                          Вторник и Четвъртък

                                                 14.30 - 15.30