Медицински Център 2

Промяна на начина, по който получавате здравни грижи.

Етаж 1

Старша медицинска сестра
Силвия Илиева