Медицински Център 2

Промяна на начина, по който получавате здравни грижи.

Понеделник - Петък
08.30 - 12.00

Понеделник - Четвъртък
08.00 - 13.00
Понеделник - Петък
14.30. - 16.30
Понеделник - Петък
08.30 - 17.00
Понеделник
14.00- 17.00
Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък
08.00 - 12.00

Понеделник, Сряда и Четвъртък
13.00- 17.00
Вторник и Петък
08.00 - 12.00

Понеделник - Петък
08.30 - 12.30
Понеделник, Сряда и Петък
14.00- 17.00
Вторник и Четвъртък
08.00 - 10.00
Вторник и Четвъртък
14.30 - 17.00
Понеделник - Петък
10.00 - 12.00
Понеделник - Петък
08.30 - 12.30