Медицински Център 2

Промяна на начина, по който получавате здравни грижи.

Използвайте формата за контакт, за връзка с Нас:

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - Бургас

Адрес: гр. Бургас , ж.к. "Славейков" /до 15-то ОДЗ, Бивша 4-та поликлиника/

Управител - тел. 056/88 09 04

Регистратура - тел. 056/88 09 01

Главен счетоводител - тел. 056/88 09 01

------------------------------------------------------

e-mail: mc2@mc2burgas.com
             mc2__bourgas@abv.bg

Как да ни откриете. Вижте картата...