Медицински Център 2

Промяна на начина, по който получавате здравни грижи.

РАБОТНОТО ВРЕМЕ на ВИП

1. Във временния имунизационен пункт (ВИП) ще се извършват имунизации всеки работен ден (без събота и неделя) от 13.00 до 15.00 часа в кабинет № 23, етаж втори.
2. За първа имунизация (ваксина по избор) и втора имунизация на започната в друго лечебно заведение (ВИП) имунизация е необходимо предварително записване на тел. 056/880 901 от 08.00 до 16.00 часа.

РАЗПОЛАГАМЕ С ВАКСИНИ, ОДОБРЕНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

ПОСТАВЯМЕ ГИ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ, ДА СЕ ВАКСИНИРАТ!

За Нас

Image

" Медицински Център II - Бургас" ЕООД e общинско лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ. Работи по договор с НЗОК и извършва пакет от специализирани и високоспециализирани прегледи и изследвания.

„Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД има сключени договори за извършване на медицински услуги на лица, допълнително осигурени в здравноосигурителни фондове:

Прочети Още:

ЗАД БЪЛГАРИЯ

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ

ЗК „НАДЕЖДА”

ЗК „ДАЛ БОГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ"

ДЗИ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД

Работи по договори с фирми и организации за извършване на профилактични прегледи на техните служители и работници, според изискванията на ЗБУТ.

Лечебното заведение разполага с психолаборатория за извършване на психологически изследвания на водачи на МПС.

Издават се медицински свидетелства за:

работа в страната и чужбина

шофьори всички категории

ученици и студенти

На територията на медицинския център има кабинети на 11 общопрактикуващи лекари, аптека и клинична лаборатория.

В „Медицински център ІІ –Бургас” ЕООД е с 8-часов работен ден, 5 дни в седмицата, по изготвени графици за видовете персонал.

В графиците на лекарите са обособени часове за амбулаторни прегледи, домашни прегледи и дейности по трудово-лекарска експертиза.