СЪОБЩЕНИЕ
за инвестиционно намерение

Ръководството на Медицински център II Бургас ЕООД уведомява жителите на гр.Бургас к-с”Славейков” за намерението си да извърши разширение на съществуващо помещение в сградата на Лечебното заведение ползвано за аптека намиращо се в гр.Бургас к-с”Славейков”/до 9-то ОДЗ/
Разширението с площ около 7 кв.м ще се ползва за складово помещение и се налага поради промяна в нормативната база, която определя завишение на минималната изискуема площ на аптека в хуманната медицина от 20 кв.м на 30 кв.м.
Разширението ще бъде извършено без изкопни дейности и без промяна в съществуващата инфраструктура, ВИК и Ел.
Изискуемата по закон работна документация ще бъде своевременно съгласувана със съответните организации и дружества.

          27.07.2018 г.                                                                                                                                                                       Управител: д-р Атанас Бошев

Документи


Печат   Е-мейл