ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:

“Осъществяване на допълнително възникнали ремонтни дейности на покрива на сградата на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-Бургас“ЕООД, гр.Бургас”


Печат   Е-мейл