„Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД

e общинско лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ. Работи по договор с НЗОК и извършва пакет от
специализирани и високоспециализирани прегледи и изследвания.

„„Медицински център ІІ – Бургас” ЕООД има сключени договори за извършване на медицински услуги на лица, допълнително осигурени в здравноосигурителни фондове:

  • ЗАД БЪЛГАРИЯ
  • ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ
  • ЗК „НАДЕЖДА”
  • ЗК „ДАЛ БОГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ"
  • ДЗИ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД

Работи по договори с фирми и организации за извършване на профилактични прегледи на техните служители и работници, според изискванията на ЗБУТ.
Лечебното заведение разполага с психолаборатория за извършване на психологически изследвания на водачи на МПС.

Издават се медицински свидетелства за:

  • работа в страната и чужбина
  • шофьори всички категории
  • ученици и студенти

На територията на медицинския център има кабинети на 11 общопрактикуващи лекари, аптека и клинична лаборатория.
В „Медицински център ІІ –Бургас” ЕООД е с 8-часов работен ден, 5 дни в седмицата, по изготвени графици за видовете персонал.
В графиците на лекарите са обособени часове за амбулаторни прегледи, домашни прегледи и дейности по трудово-лекарска експертиза.


Печат   Е-мейл