Административни услуги

Административна услуга на организация, предоставяща обществени услуги
Необходими документи Срокове за предоставяне Такса
Издаване на болничен лист от лекуващ лекар и ЛКК Лична карта; ЛАК; Мед. направление; Амб. лист от преглед от ОПЛ или специалист; епикризи; изследвания 2 дни Потребителска такса или по цена от Ценоразписа на платените медицински услуги от меню „Дейности
Издаване на дубликат на болничен лист Молба от осигурителя; осигурения или самоосигуряващия; Лична карта; ЛАК 2 дни По Ценоразписа за платените медицински услуги от меню „Дейности
Издаване на медицинска документация: медицинско свидетелство за: шофьор; здравна книжка; брак, работа в страната или чужбина; ученици и студенти; медицинско удостоверение за кандидатстване за българско гражданство Лична карта 2 дни По Ценоразписа за платените медицински услуги от меню „Дейности
Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи Лична карта; ЛАК 2 дни По Ценоразписа за платените медицински услуги от меню „Дейности
Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи Лична карта; Акт за наследници или пълномощно; ЛАК на починалия 2 дни По Ценоразписа за платените медицински услуги от меню „Дейности
 

Печат   Е-мейл