Ц Е Н О Р А З П И С
НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ - 2020 г.

ОБЩИ Дейности
Първичен преглед35,00 лв.
Вторичен преглед25,00 лв.
Посещение в дома на пациент с негов транспорт40,00 лв.
Посещение в дома на пациент с негов транспорт40,00 лв.
Издаване на документ или дубликат на документ без извършване на медицински преглед10,00 лв.
Копие на рентгеново изследване - диск5,00 лв.
Преглед от ЛКК и/или издаване на болничен лист25,00 лв.
Медицинско свидетелство за професионален шофьор25,00 лв.
Медицинско свидетелство за любител шофьор20,00 лв.
Медицинско свидетелство за здравна книжка, брак и работа в страната/чужбина -1 преглед20,00 лв.
Медицинско свидетелство за ученици и студенти5,00 лв.
Медицинско удостоверение за кандидатстване за българско гражданство30,00 лв.
Запознаване на пациент или наследниците и роднините на починал пациент с мед.документация, вкл. и предоставяне на копия (на осн.Чл.28б, ал. 1 и 3 от Закона за здравето)20,00 лв.
МАНИПУЛАЦИИ
Тестове с натриване: скарифициране, надраскване - за всяка проба X2,00 лв.
Подкожна инжекция3,00 лв.
Мускулна инжекция3,00 лв.
Венозна инжекция5,00 лв.
Вземане на венозна кръв за изследване2,00 лв.
Венозна инфузия20,00 лв.
Поставяне на венозна канюла (абокат)10,00 лв.
Блокада на лумбален страничен ствол и ганглион стелатум25,00 лв.
Лумбална паравертебрална аналгезия20,00 лв.
Поставяне на уретрален катетър20,00 лв.
АПАРАТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Холтер ЕКГ40,00 лв.
Холтер кръвно налягане30,00 лв.
BET50,00 лв.
ЕКГ /електро-кардио-грама/ - без разчитане5,00 лв.
ЕКГ /електро-кардио-грама/ - с разчитане10,00 лв.
Аудиометрия20,00 лв.
Аудиометрия - скрининг15,00 лв.
Аудиометрия за настройка на СП10,00 лв.
Тимпанометрия20,00 лв.
Ехокардиография40,00 лв.
ЕХОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Абдоминална ехография30,00 лв.
Ехография на черен дроб; жлъчна система20,00 лв.
Ехография на панкреас и далак20,00 лв.
Ехография на отделителна система20,00 лв.
Ехография на простата с остатъчна урина20,00 лв.
Ехография на малък таз при жена20,00 лв.
Ехография на аорта, парааортални лимфни възли20,00 лв.
Ехография тазобедрени стави при кърмачета10,00 лв.
Ехография на щитовидна жлеза20,00 лв.
Ехография на млечни жлези20,00 лв.
Ехография на тестиси20,00 лв.
Ехография на кръвоносни съдове (ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ)30,00 лв.
РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Бял дроб и сърце - лицева20,00 лв.
Гръбначен стълб - една проекция15,00 лв.
Гръбначен стълб - две проекции20,00 лв.
Череп - една проекция15,00 лв.
Череп - две проекции20,00 лв.
Крайници - една проекция15,00 лв.
Крайници - две проекции20,00 лв.
Бял дроб и сърце с контрастиращ хранопровод25,00 лв.
Таз с две кокси20,00 лв.
Обзорна графия корем20,00 лв.
Обзорна графия отделителна система20,00 лв.
Хранопровод, стомах дуоденум с контрастиране40,00 лв.
Храносмилателен тракт с пасаж70,00 лв.
Разчитане на рентгенова снимка5,00 лв.
Разчитане на КТ изследване10,00 лв.
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНИ
Вземане на намазка за микробиологично изследване10,00 лв.
Преглед и коагулацио порцио утери45,00 лв.
Преглед и поставяне/сваляне на интраутеринен песар40,00 лв.
Поставяне на влагалищен песар20,00 лв.
Запис на детски сърдечни тонове10,00 лв.
Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточна шийка60,00 лв.
ОЧНИ
Тонометрия /импресионна/10,00 лв.
Поставяне и напасване на контактни лещи25,00 лв.
Субконюнктивална инжекция10,00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло или епилация на мигли20,00 лв.
Биомикроскопия10,00 лв.
Екзофталмометрия5,00 лв.
Изследване на ретинната периферия пс триогледална леща20,00 лв.
Изследване на зрителна острота при деца10,00 лв.
Изследване на цветно зрение5,00 лв.
Офталмоскопия директна10,00 лв.
Обективно изследване на рефракцията10,00 лв.
У Н Г
Поставяне на предна носна тампонада30,00 лв.
Поставяне на предна и задна носна тампонада60,00 лв.
Отстраняване на назална тампонада20,00 лв.
Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от нос или слухов канал20,00 лв.
Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от устна кухина или гърло30,00 лв.
Инцизия в областта на външен слухов проход25,00 лв.
Инцизия на носа при възпалителни процеси60,00 лв.
Отваряне на перитонзиларен абсцес под анестезия50,00 лв.
Вторично отваряне на перитонзиларен абсцес под анестезия25,00 лв.
Промивка на ухо10,00 лв.
Локално медикаментозно третиране на външния слухов проход20,00 лв.
Локално медикаментозно лечение при епистаксис30,00 лв.
Инцизия на атерома15,00 лв.
Закрито наместване на носна фрактура35,00 лв.
Смяна на трахеостомна канюла15,00 лв.
Пробиване на уши с поставяне на обеци25,00 лв.
Продухване на евстахиевата тръба15,00 лв.
Пункция на максиларен синус 30,00 лв.
Пункция на максиларен синус с промивка45,00 лв.
Индиректна ларингоскопия20,00 лв.
Мезофарингоскопия20,00 лв.
Назофарингоскопия20,00 лв.
Риноскопия20,00 лв.
Тимпаноскопия20,00 лв.
Хипофарингоскопия20,00 лв.
Шев при разкъсване на външно ухо60,00 лв.
Парацентеза на тъпанчева мембрана30,00 лв.
ХИРУРГИЧНИ и ОРТОПЕДИЧНИ
Хирургичен преглед с аноскопия45,00 лв.
Хирургичен преглед с въвеждане/смяна уретрален катетър в дома на пациента50,00 лв.
Хирургичен преглед с мануална репозиция на ректален пролапс40,00 лв.
Хирургичен преглед с мануална репозиция на херния50,00 лв.
Хирургичен преглед с мануално отстраняване на чуждо тяло / фекални маси от ректума40,00 лв.
Локална анестезия след скарификационна проба10,00 лв.
Прилагане тетаничен анатоксин5,00 лв.
Превръзка малка10,00 лв.
Превръзка средна30,00 лв.
Превръзка голяма50,00 лв.
Шев на голяма рана с обработка и анестезия60,00 лв.
Шев на малка рана с обработка и анестезия40,00 лв.
Вторичен шев на рана45,00 лв.
Инцизия и/или хирургичен шев на меки тъкани40,00 лв.
Диагностична и терапевтична пункция на става20,00 лв.
Инцизия и дренаж на палмално или тенарно пространство40,00 лв.
Инцизия и дренаж на скротума и туника вагиналис40,00 лв.
Сваляне на конци20,00 лв.
Вземане на кожно-мускулна биопсия50,00 лв.
Периставна инфилтрация20,00 лв.
Инжекция на медикамент в бурса10,00 лв.
Инжекция на медикамент в сухожилие15,00 лв.
Хирургичен преглед с отстраняване на нокът50,00 лв.
Хирургичен преглед c ексцизия на кожни придатъци70,00 лв.
Хирургичен преглед с ексцизия на доброкачествени тумори70,00 лв.
Бактериологична натривка от покривна тъкан / оперативна рана10,00 лв.
Хирургичен преглед с хирургична обработка на ентеростома40,00 лв.
Преглед и отстраняване на кърлеж20,00 лв.
Поставяне на лонгета30,00 лв.
Наместване на луксация на пръст, долна челюст30,00 лв.
Наместване на луксация на рамо, лакет, коляно35,00 лв.
Поставяне на циркулярен гипс - малък35,00 лв.
Поставяне на циркулярен гипс - голям40,00 лв.
Вторичен ортопедичен преглед с отстраняване на имобилизираща гипсова превръзка30,00 лв.
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Лекарски преглед, назначаване на терапия и оформяне на документация25,00 лв.
Ултразвукова терапия на поле за 1 сеанс5,00 лв.
Нискочестотни токове /бипулсатор.галв.аностат.криоелектрофореза/5,00 лв.
Лечение с УВ лъчи - за 1 сеанс5,00 лв.
Лечение със Солукс5,00 лв.
Магнитотерапия5,00 лв.
Лечение с високочестотни токове /Радар, УВЧ/5,00 лв.
Лечебна ЛФК /пасивна и активна/ при хемипарези12,00 лв.
Лечебна ЛФК /пасивна и активна/ при хемипарези в дома15,00 лв.
Лечебна гимнастика - цялостно лечение за 1 сеанс15,00 лв.
Лечебна гимнастика - частично лечение за 1 сеанс8,00 лв.
Лечебен масаж яка10,00 лв.
Лечебен масаж гръб15,00 лв.
Лечебен масаж цяло тяло40,00 лв.
Дихателна гимнастика - за 1 сеанс5,00 лв.
Парафино и луголечение на поле5,00 лв.
Криотерапия5,00 лв.

ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАБИНЕТИ И ЗВЕНА НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - БУРГАС - ЕООД СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО СЛЕД  ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПЛАТЕНА НА РЕГИСТРАТУРАТА ТАКСА ЗА: ПРЕГЛЕД  ПО ЖЕЛАНИЕ; ПЛАТЕНА МЕДИЦИНСКА УСЛУГА или ПОТРЕБИТЕЛСКА  ТАКСА, ЗА КОЕТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ИЗДАДЕНИЯ КАСОВ БОН!


Печат   Е-мейл